โสนเกมส์


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ โสนเกมส์ วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
           


วันที่ 06-03-2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา