ส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564


วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหาร เข้าอวยพรปีใหม่ และรับพรปีใหม่จากอธิการบดี รองอธิการบดี เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564
       


วันที่ 30-12-2563
ณ อาคาร 100 ปี