งานมุทิตาจิต ผศ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล


งานมุทิตาจิต ผศ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล ด้วยรักและผูกพัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
                                   


วันที่ 11-09-2563
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์