ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ


วันที่ 3 กรกรฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ณ ห้องประชุมการเวกชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         


วันที่ 03-07-2563
ณ ห้องประชุมการเวกชั้น 3