กิจกรรมอบรมการทำแซนวิส ดอกไม้จากธนบัตร พวงมะโหรต กระทงขนมปัง และวุ้นผลไม้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา


หลักสูตรคหกรรมศาสตร์นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการทำแซนวิส ดอกไม้จากธนบัตร พวงมะโหรต กระทงขนมปัง และวุ้นผลไม้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านทัพหลวง ต.ตาหลังใน จ.สระแก้ว
               


วันที่ 10-11-2563
โรงเรียนบ้านทัพหลวง ต.ตาหลังใน จ.สระแก้ว