การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 7


“การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2562 ในระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุกนิรัตน์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ซึ่งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลชมเชย
     


วันที่ 19-09-2562
อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร