กิจกรรมจิตอาสา(ทำความสะอาดสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัย)


วันที่ 4 มีนาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (ทำความสะอาดสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัย)
                             


วันที่ 04-03-2563
สะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัย