อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ รองคณบดี นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม "งามวิถีไทย ไอเลิฟยู"


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ รองคณบดี นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม "งามวิถีไทย ไอเลิฟยู" ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
     


วันที่ 19-02-2563
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม