คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร OpenHouse ให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 ที่โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร OpenHouse ให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 วันนี้ได้มีโอกาสพบครูแนะแนวและนักเรียน โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์
                     


วันที่ 07-02-2563
โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์