ลำดับ ข่าวศิษย์เก่า วันที่ประกาศ
1 ขอเชิญชวนบุคลากร ครู นักศึกษา นักเรียนหรือบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดออกแบบเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยผ้าพื้นถิ่นพิษณุโลก “Nu Outfit Design Competition ๒๐๒๑”
26/ม.ค./2564
2 จ้างงานเด็กจบใหม่
26/ม.ค./2564